Our Profile

Who we are

We are born to be creative as a group of international freelance designers at the beginning. Enjoying each projects we get, developing more value we gain. DP Express as the second brand our founder built for multi-media industry.

Chúng tôi sinh ra là để sáng tạo. Khởi sự như một nhóm thiết kế tự do cho thị trường quốc tế từ những ngày đầu. Càng tận hưởng trong từng dự án chúng tôi phụ trách, chúng tôi càng nhận được nhiều giá trị. DP Express đã là thương hiệu thứ 2 mà người sáng lập của chúng tôi cung ứng cho thị trường truyền  thông đa phương tiện

What we do

We are graphic designers for Vietnamese owned companies, Foreigner company in Vietnam and in the international market (Thailan, Korea, France, Taiwan, Singapore, USA…).

DP EXPRESS is a professional graphic design company for brand design (logo, brand identity, website layout…), sale kit design (packaging, catalogue, profile…) and marketing kits (digital banners, POSM, flyer, brochure…)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết kế đồ họa cho công ty Việt Nam, công ty nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và trên thế giới (thiết kế cho công ty Thái Lan, Hàn Quốc, Pháp, Đài Loan, Singapore, Mỹ…)

DP EXPRESS là công ty thiết kế chuyên nghiệp về lĩnh vực 2D bao gồm thiết kế thương hiệu (thiết kế logo, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, thiết kế giao diện website thương hiệu…), thiết kế tài liệu bán hàng (thiết kế bao bì tem nhãn sáng tạo, thiết kế catalog, thiết kế hồ sơ năng lực…), và thiết kế quảng cáo (thiết kế banner quảng cáo trang mạng xã hội, thiết kế POSM, thiết kế tờ rơi…)

Our Teams

Professional creative "workers"

Liên hệ chúng tôi

Our Clients

To enjoy our professional design

DP Express creates strong visual concepts. We‘re born for brands !